”Off label-förskrivning av hormoner vid könsdysfori bör utredas”

Debattartikel av Karin Svens, PhD, ERT (European registered toxicologist); konsult, kemisk riskvärdering och läkemedelsutveckling och Sven Román, barn- och ungdomspsykiater; psykiaterkonsult, eget företag, Stockholm.

Utdrag från artikeln:
”Nyligen höll Anovakliniken i Stockholm sin återkommande informationsdag om könsdysfori. Ett budskap var att det i princip är riskfritt för flickor att ta testosteron (och för pojkar östrogen) från tonåren och livet ut. Om kliniken ger samma information till patienter är det allvarligt.”
[…]
”För att värna ungdomars framtida hälsa är en riskvärdering av könskonträra hormoner både viktig och akut. Läkemedelsverket anser att omfattande off label-bruk ska ingå i kliniska studier för att bygga upp kunskap [4]. Oss veterligen finns ingen fullvärdig riskvärdering och ingen påbörjad klinisk studie.”
[…]
”Behandling med könskonträra hormoner hos unga patienter (under 25 år) bör upphöra och riskerna utredas. Först om och när nyttan bedöms överstiga riskerna kan den återupptas.”

Publicerad 2019-10-10. Läs hela debattartikeln via Läkartidningen.

0 Kommentarer

”Jag skulle troligtvis inte göra korrigeringen idag”

Debattinlägg av Aleksa Lundberg publicerat 2019-10-10.

Utdrag:

””Det var först efter operationen, vilken följdes av långvarig depression, som jag med åren började närma mig det laddade ordet ånger”, skriver debattören.”

Jag vill börja den här artikeln med att be om ursäkt, till alla som just nu genomlever kval av ånger efter genomförd könskorrigering. 

Jag vill be om ursäkt för att jag inte har höjt min röst tidigare, om att medicinsk behandling vid upplevd könsdysfori inte alltid får den effekt som man önskar.

För några år sedan visades dokumentären ”Ångrarna” i SVT och jag kände igen mig i Orlandos historia om att vilja vara en ”vanlig tjej”, men att verkligheten efter könskorrigeringen inte blev som förväntat.”

[…]
Jag säger inte att mina erfarenheter är allmängiltiga och delas av alla transpersoner som genomgått behandling.  

Men det är en sanning bland andra och kommer förhoppningsvis bidra som pusselbit, för att bättre förstå vad som – i vissa fall – kan ligga bakom känslor som könsdysfori.”

Läs hela texten via SVT Opinion.

0 Kommentarer

”När ingen säger nej”

Ledartext.

”Behandling av könsdysfori bland unga har skett lättvindigt. Regeringen måste backa från sitt förslag om att helt släppa på bromsarna.

Med anledning av regeringens förslag om att tillåta könsändrande operationer på ungdomar från femton års ålder utan föräldrarnas medgivande har Svt:s Uppdrag Granskning tittat närmare på underlaget för propositionen.

Och det visar sig vara ett hus byggt på sand. Utredningen som ligger till grund för regeringens förslag innehåller fem hänvisningar till att unga transpersoner som väntar på att få genomgå operation gör självmordsförsök. Denna uppgift finns det inga belägg för. En läkare som suttit med i utredningen pekar på att detta påstående troligtvis kommer från en tillfrågad intresseorganisation, RFSL. Men när reportern hör av sig har de inget belägg för detta.”

Publicerad 2019-10-10. Läs hela texten via Smålandsposten.

0 Kommentarer

Aktuellt: ”Utredning saknar underlag”

Aktuellt om könsidentitetsutredningar och lagförslaget som ska möjliggöra 15-åringar att operera sina underliv utan målsmans vetskap. Med klipp från Uppdrag gransknings ”Tranståget 2” och medverkan från Aleksa Lundberg. Inslaget börjar vid ca 21 minuter in i sändningen.

Aleksa Lundberg berättar om sin transition, åsikt om lagförslaget och tankar kring att internaliserad homofobi egentligen kan ha varit orsaken till viljan att transitionera. Aleksa Lundbergs medverkan börjar vid ca 28 minuter.
Ingemar Engström, barn- och ungdomspsykiatriker, tidigare sakkunnig vid SMER (Statens medicinsk-etiska råd) uttalar sig om vården, det bristande kunskapsunderlaget och behandling av den nya, växande patientgruppen (unga flickor).

0 Kommentarer

”Dags att regeringen korrigerar sig”

Barometern OT

”Regeringen viftar fortsatt undan kritik mot förslaget att göra det lättare för barn att få könsbekräftande behandling.

För att få till en ”modern lagstiftning” är regeringen inriktad på att ändra regler och åldersgränser för könsbekräftande behandling av könsdysfori. En förändring som lagts fram är sänkt åldersgräns till 15 år för att kirurgiskt korrigera underlivet. Det ska dessutom kunna ske utan att barnets föräldrar har något att säga till om.

Regeringens vilja går helt i linje med vissa intresseorganisationers strävan. Flera aktörer inom såväl vetenskap som juridik har dock protesterat. Däribland Lagrådet, som påvisar att den sänkta åldersgränsen strider mot Barnkonventionen, som lägligt nog blir svensk lag i januari. Det bristande vetenskapliga underlaget för behandling av barn, med både hormoner och genom kirurgi, uppmärksammades även på onsdagen i SVT:s Uppdrag granskning.”

Publicerad 2019-10-09. Läs hela texten via Barometern OT.

0 Kommentarer

Uppdrag granskning: Tranståget 2

Uppdrag granskning Tranståget 2

Under våren 2019 sändes den första delen av Uppdrag gransknings serie om transvården och könsdysfori med titeln ”Tranståget och tonårsflickorna”. Del två, ”Tranståget 2”, beskrivs såhär:
”Femtonåringar ska få operera sina underliv, utan föräldrarnas medgivande – annars är risken stor att de tar sina liv. Men stämmer det? Uppdrag granskning kan avslöja att obekräftade och osäkra uppgifter lett fram till ett lagförslag som kan få stora konsekvenser i unga transpersoners liv. Programledare: Karin Mattisson.”

Uppdrag granskning sändes 2019-10-09 och finns att se via SVT Play.

0 Kommentarer

”Våra barn får inte det bemötande och den vård de skulle behöva”

Åsa, mamma till Johanna skriver i ett debattinlägg på SVT Opinion:
”Vården som ges ska vara baserad på kunskap och vetenskaplig evidens. Samtalsstöd ska erbjudas under både väntetid och utredningstid och som ett alternativ till medicinsk behandling. Gärna byte av namn och klädstil, men inga irreversibla behandlingar förrän tidigast efter fyra år för personer under 25 år”, skriver debattören.”

Texten avslutas med följande:
”Våra barn får inte det bemötande och den vård de skulle behöva. Jag, och många föräldrar med mig, skulle önska följande för våra barn:

  • Den vård som ges ska vara baserad på kunskap och vetenskaplig evidens
  • Samtalsstöd ska erbjudas under både väntetid och utredningstid och som ett alternativ till medicinsk behandling
  • Gärna byte av namn och klädstil, men inga irreversibla behandlingar förrän tidigast efter fyra år för personer under 25 år”Läs hela texten på SVT Opinion.

Publicerad 2019-10-09

0 Kommentarer

”Självmordsrisk används som argument för underlivskirurgi på unga transpersoner – saknar stöd”

Uppdrag granskning avslöjar att självmordsrisk hos transpersoner saknar belägg

Ingress:
”UPPDRAG GRANSKNING · Regeringen har föreslagit att göra det möjligt för 15-åringar att operera sina underliv, utan vårdnadshavares godkännande. Förslaget bygger bland annat på uppgiften att unga transpersoner tar sina liv i väntan på den oåterkalleliga operationen. Men Uppdrag granskning kan avslöja att uppgiften, som kommer från en statlig utredning, saknar belägg.”

Uppdrag granskning i SVT sänds den 9 oktober 2019. Artikeln är publicerad 2019-10-09 i SVT.

0 Kommentarer

Podcast: ”Könsdysfori och undflyende politiker”

Podcast publicerad 2019-10-09 från Svenska Dagbladet med Lydia Wålsten, Carolina Jemsby, Aleksa Lundberg och Sven Román.

”I dagens avsnitt av Ledarredaktionen diskuteras det avslöjande som SVT:s Uppdrag Granskning kommer med i dag. Det handlar om könsdyfori bland barn och programmet är del två i en serie.

Könsdysfori är känslan att man är född i fel kropp. Ett av skälen till att unga under 18 år behandlas är att de mår psykiskt dåligt och i debatten har en siffra cirkulerat om att 40 procent av alla med könsdysfori har funderat på självmord. Uppdrag Granskning menar nu att den här siffran saknar täckning, trots att den återkommer fem gånger i en statlig utredning som gjordes 2014.

Finns det tillräckligt med stöd för dagens politik? Det diskuterar ledarsidans Lydia Wålsten tillsammans med Uppdrag Gransknings reporter Carolina Jemsby, skådespelerskan Aleksa Lundberg som är en flitig föreläsare i frågor som rör transsexulitet och som själv gjort en könskorrigerande behandling och barnpsykiatrikern Sven Román, överläkare som igår skrev en debattartikel i Dagens Medicin med titeln: ”Stoppa omedelbart all behandling av könsdysfori för barn och unga vuxna”.”

Texten i sin helhet finns på SvDs webbplats, liksom en länk till podcastavsnittet.

0 Kommentarer

”Så går en könsbekräftande behandling till”

”UPPDRAG GRANSKNING · Att leva med en känsla av att ha fötts i fel kropp och må mycket dåligt av det, att lida av könsdysfori, delas av många transpersoner. För deras skull finns transvården. Dit kan man söka sig för att få en diagnos och i så fall inleda så kallad könsbekräftande vård, även kallat könskorrigering. Här är en kort beskrivning av hur det kan gå till.”


Publicerad 2019-10-09. Det här är en text som ackompanjerar Uppdrag gransknings reportage ”Tranståget 2”. Läs hela texten via SVT Nyheter.

0 Kommentarer