Barn- och ungdomspsykiater Sven Román talar om könsdysforivården i podden ”God ton”

Podcasten ”God ton” görs av Hanif Bali och Per Lindgren. I avsnitt 60 bjuds Sven Román, som är barn- och ungdomspsykiater och ofta deltar i samhällsdebatten kring psykiatri, in. Avsnittet i sin helhet är cirka 1,5 timme långt och handlar om bland annat de apatiska flyktingbarnen men också om könsdysforivården, ”könsbyten” och medicinering av barn och unga med könsdysforidiagnos.

0 Kommentarer

”Historiens dom över könskorrigeringar kan bli hård”

”Vuxenvärlden flyr sitt ansvar om den låter riskbenägna, omogna tonåringar könskorrigera medicinskt på lösa boliner.”

I maj 2018 krävde dåvarande socialminister Annika Strandhäll (S) och kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) att barn från 15 år skulle få laglig rätt att genomgå kirurgisk könskorrigering utan föräldrars tillåtelse. 

Deras motivering var inte mognare än ett hejigt ”Sverige borde ligga i framkant” och det är viktigt med ”modern lagstiftning”.

Tack och lov blev kritiken så hård att regeringen retirerade och gav Socialstyrelsen i uppdrag att utreda mera. 

En av utredarna, Lars Sandman, har nu talat med SvD – på vuxenspråk: ”Det här rör sig om en tonårsgrupp som kämpar med sin identitet och prövar olika saker. Vi vet att tonåringar är mer riskbenägna och inte har en fullt ut fungerande kognitiv och känslomässig förmåga. Det skapar en större osäkerhet för en yngre åldersgrupp, samtidigt som det handlar om irreversibla ingrepp som man inte kan ändra sedan.”

Klokt, men framför allt: självklart! Detta är inga nyheter, detta vet man om tonåringar. De är omogna och saknar en vuxens vidare perspektiv. Det är därför 15-åringar inte får handla på Systemet, köra bil eller anses lämpade att vara hovrättsdomare.”


Läs hela ledartexten, publicerad 2020-03-06, i Expressen.

0 Kommentarer

”Starka skäl mot könsoperationer på 15-åringar”

VästerviksTidningen rapporterar den 5 mars 2020 om Socialstyrelsens utredning om könskirurgi på barn och unga.
”Det finns starka skäl att vänta med könskirurgi till dess att personer åtminstone är 18 år, enligt Socialstyrelsens utredare.

Regeringen ville sänka åldersgränsen och låta 15-åringar operera könet utan föräldrarnas medgivande.
Efter stark kritik lät man utreda frågan igen och gav uppdraget till Socialstyrelsen.

Nu konstaterar en av myndighetens utredare, som tittat på de etiska aspekterna, att det finns starka skäl att vänta med underlivskirurgi tills personen åtminstone närmar sig 18 år.”
Läs hela texten från TT i VästerviksTidningen.

0 Kommentarer

”Viktigt att gradera studier om könsdysfori”

”I oktober tillsatte Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, en utredning som på två månader skulle kartlägga forskningsläget vad gäller unga med könsdysfori och effekterna av behandling. Resultaten kom i januari, där expertgruppen kunde konstatera att det finns en del forskning.”

Mikael Landén, professor och överläkare vid Sahlgrenska akademien, deltog i utredningen och säger att de bara hann halvvägs genom arbetet att granska studiernas evidens.

Mikael Landén ”menar att könskorrigerande behandling ska ges till de som behöver, men inom ramen för en klinisk studie, där det krävs ett informerat samtycke.

Här finns två poänger. En är signalen om att det faktiskt finns osäkerhet om utfallet och vad behandlingen kan innebära över tid. Den andra poängen är tydlig uppföljning.

– Allmänheten tror att vården per automatik följer upp sina åtgärder, men det krävs kliniska studier för att kunna dra slutsatser av vad som sker på lång sikt. I det fall det visar sig gå dåligt kan vi då dra i handbromsen innan för många fått en behandling som kanske inte var den de behövde, säger Mikael Landén.”

Läs hela blogginlägget på Lotta Fredholms blogg på Dagens medicin.

0 Kommentarer