”Lagförslag kan bana väg för en efterfrågestyrd vård”

”Lagförslaget om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen innebär en förskjutning i synen på vårdbehov och en utmaning för behovsbaserad resursprioritering.”

Debattartikel publicerad 2019-10-04 i Läkartidningen