”Låt barn som inte följer könsmallen vara i fred”

Krönika av Mats Reimer
Inledning:
”Föräldrar till yngre barn som identifierar sig med det motsatta könet bör vänta och se om barnets könsdysfori går över eller blir bestående.

Personer med könsdysfori/transsexualism synes vara av minst tre rätt olika kategorier; det finns yngre barn (mest pojkar) som redan före puberteten betett sig som det andra könet, det finns den snabbt växande gruppen med tonåringar (mest flickor) som plötsligt debuterar i eller strax efter puberteten (ibland kallat ROGD, ”rapid onset gender dysphoria”), och så de (mest män) som först i gott vuxen ålder inte längre vill leva som ”cis”, som Caitlyn Jenner.”

Publicerad 2019-08-12 i Dagens Samhälle

0 Kommentarer