”Gillberg: Vi ifrågasätter inte könsdysfori”

Gillberg ifrågasätter inte könsdysfori

Slutreplik

Representanter för Transammans och RFSL som bemött vårt debattinlägg i SvD om hormonell behandling och kirurgiskt avlägsnande av könsdelar på barn med könsdysfori verkar inte ha läst vad vi har skrivit eller vad vi vänder oss mot. Representanter från BUP Region Skåne har också kommit med synpunkter varav någon kan vara vilseledande. ”

Publicerad 2019-03-18 i Svenska Dagbladet

Kommentarer inaktiverade för ”Gillberg: Vi ifrågasätter inte könsdysfori”

”Könskorrigering på barn är ett vågspel”

Könskorrigering på barn är ett vågspel

Ledare.
Ingress:
”Könskorrigering på barn är ett vågspel. Kommer det att ses som en skandal om 20 år?
Vägen till helvetet är stenlagd med goda föresatser, säger ett ordstäv med antika anor. Människans förmåga att fatta välvilliga beslut som får negativa konsekvenser är stor. Kommer dagens medicinska könskorrigeringar på barn att räknas dit? De genomförs av sjukvården, och tillåts av lagstiftarna, med de godaste av intentioner: Att underlätta livet för transpersoner, en grupp med stor psykisk ohälsa som möter många fördomar och ifrågasättanden. Fram till 2013 tvingades de sterilisera sig för att få byta kön. Goda intentioner, som sagt. Men är de kloka?

Publicerad 2019-03-15 i Expressen

0 Kommentarer