”Att låta barn korrigera kön kan ha ett högt pris”

Att låta barn korrigera kön kan ha ett högt pris

Ledartext.

Ingress:
”Kirurgisk könskorrigering är ett oåterkalleligt beslut. Det måste säkerställas att behandlingen gör mer nytta än skada.

Om en 15-åring vill tatuera sig krävs föräldrarnas godkännande. Staten utgår med rätta från att barn inte fullt ut kan förutse konsekvenserna av sina handlingar.
I den rödgröna regeringens förslag till ny könstillhörighetslagstiftning från i våras är synsättet ett annat. Statsråden Annika Strandhäll och Alice Bah Kuhnke vill göra det möjligt för minderåriga mellan 15 och 18 år att genomgå kirurgisk könskorrigering utan något absolut krav på vårdnadshavares medgivande.
Heather Brunskell-Evans, sociolog vid King’s College London, kritiserade det lagförslaget den gångna veckan i en artikel i tidskriften Kvartal. Hon menar att Sverige i progressivitetens namn riskerar att begå övergrepp mot barns rätt till fysisk integritet.”

Publicerad 2018-12-17 i Expressen

0 Kommentarer

”Rosa hjärtan i blå kroppar: Barnen på operationsbordet”

Analys av Heather Brunskell-Evans

Barnen på operationsbordet

”Hur fria är yrkespersoner inom medicin att formulera avvikande uppfattningar om könsalternerande kirurgi som fenomen? Och vem äger rätten att skapa kunskap om kön och genus, som sedan ligger till grund för klinisk praxis? Heather Brunskell-Evans, doktor i sociologi vid King’s College London och feministisk debattör, om den svenska regeringens förslag att barn ska kunna genomgå könsalternerande kirurgi utan föräldrars tillåtelse.”

Publicerat 2018-12-11 via Kvartal

0 Kommentarer